Εναρκτήρια συνάντηση των συμμετεχόντων του έργου Amnoselect

Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Amnoselect πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 15 Οκτωβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης Παραγωγικών Ζώων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι του Έργου, ενώ συμφωνήθηκαν και συζητήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της υλοποίησης του Έργου, τα πεδία δράσης και το χρονοδιάγραμμα του κάθε εταίρου. Επιπλέον, οι εταίροι συζήτησαν θέματα που αφορούν τις ενέργειες προώθησης και διασφάλισης της ποιότητας του έργου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στο τέλος της συνάντησης και μετά από ομόφωνη απόφαση των εταίρων, προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας.

Skip to content