Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Εργαστήριο Κυτταροδιαχωρισμού και Ανοσολογίας
Δρ. Γεώργιος Θυφρονίτης
Τηλ: 26510 07064
Email: gthyfron@uoi.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Κτηνιατρικής

Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής
Δρ. Γεώργιος Αμοιρίδης
Τηλ: 2441066073
Email: gsamir@uth.gr

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος - Τμήμα Γεωπονίας

Εργαστήριο Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης Παραγωγικών Ζώων
Δρ. Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος
Τηλ: 2310013753
Email: alymperopoulos@ap.teithe.gr

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας

Γεώργιος Αντωνάκος
Τηλ: 2641071700
Email: info@frizarta.gr

SafeBlood BioAnalytica - Ερευνητική Α.Ε.

Δημήτριος Χρήστου
Τηλ: 210 64 00 318
Email: info@sbbio.gr

Pharmacell A.E.

Ελένη Αλιδρομίτη
Τηλ: 2310 752400
Email: info@pharmacell.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο